Izdanje 01.09.2019. godine

Adresa: JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.
Crnogorska 3, 11000 Beograd (Republika Srbija)
Tel.: +381 11 2621 239 • +381 11 2621 517• +381 11 3032 147
Faks: +381 11 2621 517
Elektronska pošta: office@yuqs.org
Internet adresa: www.yuqs.org

Osnovan: 26. marta 1997. godine
Osoblje: 18 zaposlenih u JUQS-u

45 kvalifikovanih proveravača sistema menadžmenta kvalitetom (QMS)

30 kvalifikovanih proveravača sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS)

30 kvalifikovanih proveravača za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS)

5 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS)

22 kvalifikovana proveravača za HACCP

6 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS)

11 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta energijom (EnMS)

5 kvalifikovanih proveravača za sistem upravljanja društvenom odgovornošću (SR 10)

6 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BC)

Područja gde su obavljene provere: Srbija, Crna Gora, BiH (Republika Srpska, Distrikt Brčko), Hrvatska, Mađarska, Nigerija, Republika Makedonija

Broj važećih sertifikata – Izdanje 01.09.2019. godine:

403 sertifikata prema ISO 9001

232 sertifikata prema ISO 14001

189 sertifikata prema OHSAS 18001

97   sertifikata prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

17 sertifikata prema ISO 22000:2005

29 sertifikata prema ISO/IEC 27001:2013

17 sertifikata prema ISO 50001:2011

 10  sertifikata prema IQNet SR 10:2015

 5  sertifikata prema ISO 22301:2014

 1  sertifikat prema ISO 13485:2016

1000 sertifikata ukupno