Izdanje oktobar 2017. godine

Adresa: JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.
Trg Nikole Pašića 3/V, 11000 Beograd (Republika Srbija)
Tel.: +381 11 2621 239 • +381 11 2621 517• +381 11 3032 147
Faks: +381 11 2621 517
Elektronska pošta: office@yuqs.org
Internet adresa: www.yuqs.org

Osnovan: 26. marta 1997. godine
Osoblje: 17 zaposlenih u JUQS-u
40 kvalifikovanih proveravača sistema menadžmenta kvalitetom (QMS)

29 kvalifikovanih proveravača sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

23 kvalifikovanih proveravača za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS)

4 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS)

22 kvalifikovana proveravača za HACCP

7 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS)

8 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta energijom (EnMS)

Područja gde su obavljene provere: Srbija, Crna Gora, BiH (Republika Srpska, Distrikt Brčko), Mađarska, Nigerija

Broj važećih sertifikata:

405 sertifikata prema ISO 9001

194 sertifikata prema ISO 14001

158 sertifikata prema OHSAS 18001

94 sertifikata prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

15 sertifikata prema ISO 22000:2005

22 sertifikata prema ISO/IEC 27001:2013

13 sertifikata prema ISO 50001:2011

 4  sertifikata prema IQNet SR 10:2015

 1  sertifikat prema ISO 22301:2014

906 sertifikata ukupno