JUQS

Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.

JUGOINSPEKT BEOGRAD

Akcionarsko društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe

JUGOINSPEKT CONTROL

Privredno društvo za sertifikaciju, tehničko ispitivanje i analizu

ORGANIZUJU XXIV KONFERENCIJU O KVALITETU
na temu

KVALITET,
POSLOVNA STRATEGIJA
ZA ODRŽIV RAZVOJ

18., 19. i 20. septembar 2017. godine
hotel HTP TREND KORALI AD – Sutomore