1. SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO, Beograd; Sertifikat br. CS-0001  (03.03.2020 – 02.03.2023.)

2. GUMIMPEX DOO, Beograd; Sertifikat br. CS-0002   (29.01.2021 – 28.01.2024.)