1. SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO, Bulevar Vojvode Mišića 51, Beograd; Sertifikat br. CS-0001  (03.03.2020 – 02.03.2023.)

2. GUMIMPEX DOO, Kružni put 21 j, Beograd; Sertifikat br. CS-0002   (29.01.2021 – 28.01.2024.)

3. ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA DOO, Milenka Topalovića 92, Bajina Bašta; Sertifikat br. CS-0003   (25.02.2021 – 24.02.2024.)

4. SINERGIJA 2020 DOO, Vojvode Putnika 45 a, Kragujevac; Sertifikat br. CS-0004   (14.05.2021 – 13.05.2024.)