Izdanje 31.10.2020. godine

Adresa: JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.
Crnogorska 3, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel.: +381 11 3032 147• +381 11 2621 517• +381 11 2621 239
Faks: +381 11 2621 517
Elektronska pošta: office@yuqs.org
Internet adresa: www.yuqs.org

Osnovan: 26. marta 1997. godine
Osoblje: 18 zaposlenih u JUQS-u

45 kvalifikovanih proveravača sistema menadžmenta kvalitetom (QMS)

34 kvalifikovanih proveravača sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS)

16 kvalifikovanih proveravača za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS)

15 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001)

4 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS)

20 kvalifikovanih proveravača za HACCP

10 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS)

11 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta energijom (EnMS)

5 kvalifikovanih proveravača za sistem upravljanja društvenom odgovornošću (SR 10)

5 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BC)

6 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom – zadovoljstvo korisnika (CS)

Područja gde su obavljene provere: Srbija, Crna Gora, BiH (Republika Srpska, Distrikt Brčko), Hrvatska, Mađarska, Nigerija, Republika Makedonija

Broj važećih sertifikata – Izdanje 01.07.2021. godine:

460 sertifikata prema ISO 9001

291 sertifikata prema ISO 14001

42   sertifikata prema OHSAS 18001

205 sertifikata prema ISO 45001

105 sertifikata prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

18  sertifikata prema ISO 22000

37  sertifikata prema ISO/IEC 27001

16  sertifikata prema ISO 50001

 14  sertifikata prema IQNet SR 10:2015

 6   sertifikata prema ISO 22301

 1   sertifikat prema ISO 13485

 1   sertifikat prema ISO 22716

 4   sertifikat prema ISO 10002

 1   sertifikat prema ISO 37001

 1   sertifikat prema ISO 17100

1202 sertifikata ukupno