Izdanje 31.12.2019. godine

Adresa: JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.
Crnogorska 3, 11000 Beograd (Republika Srbija)
Tel.: +381 11 2621 239 • +381 11 2621 517• +381 11 3032 147
Faks: +381 11 2621 517
Elektronska pošta: office@yuqs.org
Internet adresa: www.yuqs.org

Osnovan: 26. marta 1997. godine
Osoblje: 17 zaposlenih u JUQS-u

47 kvalifikovanih proveravača sistema menadžmenta kvalitetom (QMS)

34 kvalifikovanih proveravača sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS)

17 kvalifikovanih proveravača za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS)

14 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001)

6 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS)

20 kvalifikovanih proveravača za HACCP

10 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS)

11 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta energijom (EnMS)

5 kvalifikovanih proveravača za sistem upravljanja društvenom odgovornošću (SR 10)

4 kvalifikovanih proveravača za sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BC)

Područja gde su obavljene provere: Srbija, Crna Gora, BiH (Republika Srpska, Distrikt Brčko), Hrvatska, Mađarska, Nigerija, Republika Makedonija

Broj važećih sertifikata – Izdanje 31.03.2020. godine:

422 sertifikata prema ISO 9001

251 sertifikata prema ISO 14001

141 sertifikata prema OHSAS 18001

63 sertifikata prema ISO 45001

101   sertifikata prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

17 sertifikata prema ISO 22000

31 sertifikata prema ISO/IEC 27001

16 sertifikata prema ISO 50001

 12  sertifikata prema IQNet SR 10:2015

 5  sertifikata prema ISO 22301

 1  sertifikat prema ISO 13485:2016

 1  sertifikat prema ISO 22716

 1  sertifikat prema ISO 10002

1062 sertifikata ukupno