Sertifikovane organizacije

Uputstvo za rad

U odgovarajuća polja ukucati naziv preduzeća, čiji sertifikat želite da proverite, ili ukucajte broj sertifikata o kome želite da dobijete podatke.
Ukoliko za zadati kriterijum postoje podaci, dobićete odgovarajući spisak preduzeća.

Napomena: Prilikom pretraživanja ukucati delimičan ili pun naziv organizacije bez navodnika, i/ili pravni status bez tački (na primer: doo).