ISO 17100(Translation Services – Requirements for translation services) je međunarodni standard sa zahtevima koje (TSP – translation service provider) treba da ispuni, kako bi obezbedio uslugu prevođenja koja ispunjava klijentove i druge primenljive specifikacije.
Primena ISO 17100:2015 takođe pruža sredstva pomoću kojih davalac prevodilačkih usluga (TSP – translation service provider) može da prikaže usaglašenost sa utvrđenim uslugama prevođenja u ISO 17100:2015 i sposobnost ovih procesa i usluga da isporuče uslugu prevođenja koja ispunjava korisnikove i druge primenljive specifikacije.

 

Prednosti primene i sertifikacije ISO 17100 su:

Povećani profitni potencijal i tržišni udeo

Daje vam prednost u odnosu na konkurenciju

Dokaz vašim klijentima da pružate doslednu i pouzdanu uslugu

Poboljšana komunikacija između kupaca i dobavljača

Pruža klijentima nivo sigurnosti

Uspostavlja i definiše kvalitet vaših prevodilaca

Uverava klijente da su vaši prevodioci kvalifikovani

 

Zašto sertifikovati ISO 17100?

Poboljšanje vaših prevodilačkih usluga do nivoa koji zahteva ISO 17100, jača vaš poslovni učinak, pomažući u pružanju kvalitetnih prevodilačkih usluga. Pored toga, on uspostavlja i definiše kvalitet vaših prevodilaca, pružajući sigurnost vašim klijentima.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema upravljanja zaštitom životne sredine menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001)  i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400  organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Albaniji, Hrvatskoj i Nigeriji i izdao preko 3300 JUQS i IQNet sertifikata.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.