EN ISO 50001 (Energy Management System/Sistem menadžmenta energijom) definiše zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema za upravljanje energijom. Jedan je od najnovijih standarda iz oblasti sistema menadžmenta. Nastao je kao odgovor na zahteve za očuvanje životne sredine, energetsku efikasnost i održivi razvoj. Primenom ovog standarda vrše se energetska merenja na svim tačkama potrošnje energije u organizaciji da bi se prepoznale energetske strane i da bi se postavili energetski ciljevi.

Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta energijom su:

  • ušteda energije
  • poboljšanje imidža organizacije, promovišući sliku energetske efikasnosti njenih proizvoda i usluga
  • smanjenje troškova efikasnijim korišćenjem resursa
  • usklađenost sa zakonskim zahtevima i regulativama

Zašto sertifikovati sistem menadžmenta energijom?

Standard EN ISO 50001 je namenjen svim organizacijama koje imaju cilj da smanje potrošnju energije i da poboljšaju energetsku efikasnost. Posebno interesovanje za ovaj standard treba da pokaže „teška industrija“, koja je svrstana u sistem prometa gasovima staklene bašte, ali i svaka druga privatna ili društvena organizacija koja primenjuje procedure za uštedu energije i ima za cilj poboljšanje energetske efikasnosti zgrada i/ili sveobuhvatnih svojih aktivnosti. Primenom ovog standard ostvaruju se značajne uštede usled povećane energetske efikasnosti.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001) i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400 organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Nigeriji.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.