ISO 10002 (Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations) je međunarodni standard za zadovoljstvo kupaca. Pruža vam smernice za uspostavljanje sopstvenog sistema za upravljanje žalbama – pomažući vam da identifikujete žalbe, njihov uzrok i kako da ih eliminišete. ISO 10002 će vam takođe omogućiti da identifikujete oblasti u vašem poslovanju u kojima možete poboljšati i na kraju ukloniti uzrok pritužbi. Standard opisuje kontrole upravljanja i procese koji vam pomažu da efikasnije i efikasnije postupate sa pritužbama kupaca – osiguravajući da više klijenata bude zadovoljno uslugom koju pružate

Prednosti primene i sertifikacije ISO 10002 su:

  • Postignite operativnu efikasnost da biste identifikovali trendove i uzroke pritužbi

  • Rešite više pritužbi usvajanjem pristupa koji je više fokusiran na klijente

  • Uključite osoblje sa novim mogućnostima obuke za korisničku podršku

  • Integrišite ISO 10002 sa ISO 9001 da biste poboljšali opštu efikasnost

  • Nadgledajte i neprestano poboljšavajte proces obrade pritužbi.

Zašto sertifikovati ISO 10002?

Efikasno upravljajte pritužbama kupaca i imaćete više šanse da ispunite i njihova očekivanja. I umesto toga možete brzo da pretvorite pritužbe kupaca u zadovoljstvo kupaca – posebno kada na žalbe gledate kao na priliku da poboljšate ono što radite i kako to radite. ISO 10002 vam može pomoći da to postignete bez obzira na veličinu ili prirodu vašeg poslovanja. Sistem upravljanja pritužbama kupaca je osnovni, ali suštinski zahtev za svako poslovanje – posebno preduzeća koja žele da postanu i ostanu uspešna.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema upravljanja zaštitom životne sredine menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001)  i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400  organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Albaniji, Hrvatskoj i Nigeriji i izdao preko 3300 JUQS i IQNet sertifikata.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta