Обавештење за клијенте – Codex Alimentarius CXC 1-1969;Rev.5-2020

Општа правила YUQS-a за сертификацију система менаџмента

Opšta pravila YUQS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta

Образац пријаве Жалба/Приговор

Obrazac prijave Žalba/Prigovor

Поступак решавања Жалбе/Приговор

Postupak rešavanja Žalbe/Prigovor

Упитник за проверавање и сертификацију

Upitnik za proveravanje i sertifikaciju

Захтев за проверавање и сертификацију

Zahtev za proveravanje i sertifikaciju

Zahtev za proveravanje i sertifikaciju za inostrane klijente

Локације и број запослених

Lokacije i broj zaposlenih

Уптник о нивоу комплексности EnMS

Upitnik o nivou kompleksnosti EnMS

Упитник за одређивање нивоа комплексности ISMS

Upitnik za odredjivanje nivoa kompleksnosti ISMS

Правила за коришћење JUQS и IQNet сертификата и знака сертификације

Pravila za korišćenje JUQS i IQNet sertifikata i znaka sertifikacije