JUQS poseduje akreditaciju od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu i sistema menadžmenta bezbednošću hrane  (br. 08-003) i akreditovano je za sisteme menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015. 

JUQS je od 01. marta 2005. godine postao član najuglednijeg i najpoznatijeg međunarodnog udruženja sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta – IQNET (The International Certification Network). Ovime je JUQS potvrdio svoju potpunu kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja renomiranih svetskih sertifikacionih tela. Time je i za naše klijente otvorena mogućnost da istovremeno dobiju JUQS i IQNET sertifikate, koji imaju visoki ugled i kredibilitet širom sveta.

IQNET je izdao oko petinu sertifikata od ukupnog broja izdatih sertifikata za sisteme menadžmenta u svetu, a detaljnije informacije o IQNET-u mogu se naći na sajtu: www.iqnet-certification.com