Samostalno i u saradnji sa inostranim sertifikacionim telima, JUQS pruža sledeće usluge:

 • sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001;
 • sertifikaciju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema OHSAS 18001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000;
 • sertifikaciju HACCP sistema prema Codex Alimentarius-u, kao i drugih šema u vezi sa bezbednošću hrane (BRC, IFS, FSSC 22000);
 • sertifikaciju sistema menadžmenta u automobilskoj industriji prema ISO TS 16949;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema ISO 27001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta energijom prema standardu EN ISO 50001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema standardu ISO 22301;
 • sertifikaciju prema standardu IQNet SR 10 (društvena odgovornost);
 • sertifikaciju organizacija koje proizvode medicinske uređaje prema ISO 13485 i ISO 13488;
 • ocenjivanja prema EFQM modelu;
 • ocenjivanja prema IQNet modelu poslovne izvrsnosti.

Usluge JUQS-a raspoložive su svim klijentima bez obzira na njihovu veličinu, strukturu i delatnost.