Samostalno i u saradnji sa inostranim sertifikacionim telima, JUQS pruža sledeće usluge:

 • sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema ISO 45001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000;
 • sertifikaciju HACCP sistema prema Codex Alimentarius-u (CXC 1-1969,Rev.4-2003 i CXC 1-1969,Rev.5-2020);
 • sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema ISO 27001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta energijom prema standardu EN ISO 50001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema standardu ISO 22301;
 • sertifikaciju prema standardu IQNET SR 10 (društvena odgovornost);
 • sertifikaciju organizacija koje proizvode medicinske uređaje prema ISO 13485;
 • sertifikaciju dobre proizvođačke prakse u Kozmetici prema ISO 22716;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta protiv mita prema ISO 37001;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika prema ISO 10002;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu hrane prema ISO 28000;
 • sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja prema ISO 39001;
 • proveravanje implementiranog menadžmenta rizikom pream SIO 31000;
 • sertifikaciju sistema menadžmenta u automobilskoj industriji prema ISO TS 16949;
 • ocenjivanja prema IQNET modelu poslovne izvrsnosti.

Usluge JUQS-a raspoložive su svim klijentima bez obzira na njihovu veličinu, strukturu i delatnost.