Adresa: JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.
Crnogorska 3, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel.: +381 11 3032 147• +381 11 2621 517• +381 11 2621 239
Faks: +381 11 2621 517
Elektronska pošta: office@yuqs.org
Internet adresa: www.yuqs.org

Osnovan: 26. marta 1997. godine
Osoblje: 14 zaposlenih u JUQS-u