Dragana Pavlović
direktor
tel.: (+381) 065 854-24-10

 

Ivana Džmerković
rukovodilac procesa sertifikacije
tel.: (+381) 065 542-44-14

Ana Katanić
odgovorno lice za proces postupanja sa prigovorima i žalbama
tel.: (+381) 065 854-24-28