Zorana Štefulj
direktor
tel.: (+381) 065 854-24-36

 

Dragana Pavlović
rukovodilac menadžmenta kvalitetom
tel.: (+381) 065 854-24-10

 

Ivana Džmerković
rukovodilac procesa sertifikacije
tel.: (+381) 065 542-44-14

 

Aleksandar Perović
odgovorno lice za proces postupanja sa prigovorima i žalbama
tel.: (+381) 065 542-44-16