O nama

JUQS, Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. osnovano je u martu 1997. godine, kao sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine. Osnivač JUQS-a je JUGOINSPEKT BEOGRAD, najstarija i najveća kontrolna organizacija u regionu Zapadnog Balkana.

JUQS je nezavisna, nepristrasna i neprofitna organizacija, koja teži da svoje usluge učini pristupačnim za sve klijente.

JUQS je vodeće nacionalno sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta u zemlji, zvanično akreditovano još od 1999.godine od strane Akreditacionog tela Srbije, ATS-a (tadašnjeg JUAT-a) za poslove ocenjivanja i sertifikacije QMS-a (prema standardu ISO 9001) i prvo sertifikaciono telo za ocenjivanje i sertifikaciju EMS-a (prema standardu ISO 14001).

Osim toga, JUQS je akreditovan i za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001), kao i sistema menadžmenta bezbednošću hrane FSMS (prema ISO 22000) a registrovan je i za sertifikaciju HACCP sistema (Hazard Analysis and Critical Control Points).

JUQS raspolaže velikim brojem visokoobrazovanih i stručno osposobljenih kadrova. Kvalifikovani ocenjivači i tehnički eksperti, omogućavaju profesionalno i efikasno obavljanje ocenjivanja u organizacijama svih vrsta delatnosti.

ČLANSTVO U IQNET-u

IQNET (The International Certification Network) asocijacija je međunarodno udruženje sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj. Članice IQNET-a su organizacije koje su prisutne širom sveta, a izabrane su na osnovu poznavanja tržišta svojih zemalja, doprinosa u promovisanju kvaliteta i usklađenosti među svojim zainteresovanim stranama, održavanja međunarodnih akreditacija i posvećenosti da se pridržavaju IQNET sporazumima, u ​​smislu poslovne saradnje širom sveta i redovne evaluacije svog sistema od strane IQNET ocenjivača. Trenutno IQNET broji 37 sertifikacionih tela – članica/partnera.

JUQS je IQNET partner u Srbiji od 2005. godine.

Organizacije koje su sertifikovane od strane JUQS-a dobijaju IQNET sertifikat, ekskluzivni alat koji im omogućava da se samouvereno takmiče na globalnom tržištu kroz priznanje koje pružaju IQNET partneri koji se nalaze skoro svuda širom sveta. Spisak zemalja možete pronaći na sledećem linku https://www.iqnet-certification.com/en/about-us/finding-us.

JUQS može pomoći sertifikovanim organizacijama u istraživanju zahteva za proveravanje i sertifikaciju u drugim zemljama, od sistema menadžmenta do specijalizovanih šema koristeći IQNET-ove ekskluzivne i usklađene mehanizme saradnje.

Organizacijama sertifikovanim od strane JUQS-a garantuje se kredibilna, pouzdana i proverljiva aktivnost proveravanja i sertifikacije, koja podržava poslovne prednosti koje samo IQNET može da pruži.

Preko IQNET-a, klijentima se može ponuditi šema ocenjivanja i sertifikacije prema IQNET SR10 – Sistem upravljanja društvenom odgovornošću

JUQS sprovodi usluge proveravanja i sertifikacije prema standardu SR10, kao ovlašćeni predstavnik organizacije IQNet Ltd ( ćerke organizacije IQNET Asocijacija, čiji je JUQS  punopravni član). Iako je standard SR10 javno dostupan, ova šema sertifikacije je podržana pravilima IQNET Asocijacije i pod nadzorom je IQNET-a Ltd. IQNET Asocijacija priznaje i prepoznaje samo SR10 sertifikate koji su saglasni sa njihovim uspostavljenim pravilima, naime, koji su izdati od strane ovlašćenih predstavnika IQNET-a Ltd. Za više detalja o ovom standardu možete posetiti web stranicu www.iqnet-ltd.com.

SARADNJA SA INOSTRANIM SERTIFIKACIONIM TELIMA

Pored samostalnog obavljanja proveravanja i sertifikacije sistema menadžmenta u cilju dobijanja JUQS i IQNet sertifikata, JUQS obavlja poslove proveravanja i sertifikacije i u saradnji sa IQNET partnerima.

Na taj način, firmama se pored sertifikacije ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22301 I ISO 22716, mogu ponuditi i sledeće usluge:

• sertifikacija u automobilskoj industriji (prema ISO/TS 16949)
• sertifikacija organizacija koje proizvode medicinske uređaje (prema ISO 13485)

PREDNOSTI PRI IZBORU JUQS-A KAO SERTIFIKACIONOG TELA

JUQS kroz sertifikaciju sistema menadžmenta pruža sledeće usluge:
• saradnju i pomoć pri odlučivanju kroz informativne razgovore
• profesionalno i efikasno obavljanje poslova proveravanja i sertifikacije
• mogućnost sertifikacije različitih sistema menadžmenta, kao i integrisanih sistema menadžmenta
• stalno održavanje i unapređenje sistema kroz redovne nadzorne provere

Sertifikacijom sistema menadžmenta preko JUQS-a preduzeća stiču višestruke koristi:

• mogućnost dobijanja nacionalnih i međunarodnih sertifikata priznatih i prihvaćenih širom sveta
• poverenje svojih partnera
• povećanje profita i konkurentnosti na tržištu
• poboljšanje procesa i smanjenje troškova poslovanja
• stalno poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda ili usluga
• bolje poslovne rezultate

VIZIJA

JUQS je vodeće nacionalno sertifikaciono telo koje pruža usluge proveravanja i sertifikacije sistema menadžmenta, težeći stvaranju dodate vrednosti kroz proces proveravanja i sertifikacije.

Svojim punopravnim članstvom u IQNET asocijaciji, kao i nacionalnim akreditacijama, JUQS ima želju da klijentima viši nivo poverenja u proces proveravanja i sertifikacije, koji sprovodi u skladu sa standardom ISO/IEC 17021-1.

JUQS je orijentisan na uspostavljanje partnerskih odnosa sa klijentima i omogućavanje njihovih kontinuiranih unapređenja, u cilju zadovoljenja potreba svih zainteresovanih strana.

Sertifikati i znaci sertifikacije JUQS-a i IQNET-a trebalo bi da budu znak prepoznavanja, poverenja i visokog kredibiliteta.

MISIJA

Misija JUQS-a je da sertifikacijom sistema menadžmenta obezbedi poverenje javnosti i svih zainteresovanih strana u kvalitet sistema menadžmenta sertifikovanih organizacija.

Proveravanjem i sertifikacijom sistema menadžmenta JUQS doprinosi unapređenju poslovanja preduzeća i ustanova u područjima svog delovanja, podizanju nivoa svesti zaposlenih i širenju kulture zasnovane na razmišljanju o kvalitetu, zaštiti životne sredine, zaposlenima i njihovom zdravlju, proizvodnji hrane na bezbedan način, bezbednom upravljanju informacijama i efikasnoj potrošnji energije.

Nacionalnom akreditacijom i članstvom u IQNET-u JUQS podiže nivo poverenja u sertifikaciju.

Novosti

Obuke • Seminari • Predavanja • Važna obaveštenja

IQNET Logo

IQNET otkriva novi izgled

IQNET otkriva novi izgled (Beograd, 18. Januar 2022) – IQNET asocijacija, čiji je partner JUQS, je lansirala svoj novi brend, odobren od strane Generalne skupštine.