ISO 39000 (Road traffic safety (RTS) management systems) je međunarodni standard za sistem upravljanja za bezbednost saobraćaja na putevima. Primena standarda ima za cilj da omogući organizacijama da unaprede svoju bezbednost u saobraćaju i da smanje broj poginulih ili teško povređenih osoba.

Prednosti primene i sertifikacije ISO 39000 su:

Ispunjavanje ciljeva bezbednosti organizacije i društvene odgovornosti

Pokažite zainteresovanim stranama da ove ciljeve shvatate ozbiljno.

Identifikujte način da poboljšate efikasnost kroz bolje upravljanje

Smanjite troškove kroz poboljšanu efikasnost

Budite prepoznati kao jedna od prvih kompanija koja je primenila ISO 39001

 

Zašto sertifikovati ISO 39000?

Profesionalci, koji obavljaju poslove na bilo koji način povezane sa sredstvima drumskog saobraćaja i bezbednosti saobraćaja na putevima, mogu dobiti ISO 39001 sertifikat i pomoći svojim organizacijama u postizanju prioritetnih ciljeva. Sertifikati prvenstveno pružaju poverenje da su organizacije preduzele mere za kontrolu rizika od smrtnih slučajeva i ozbiljnih povreda povezanih sa saobraćajnim nesrećama, i mogu poslužiti kao dokaz o pružanju kvalitetnih usluga.

 

 

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema upravljanja zaštitom životne sredine menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001)  i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400  organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Albaniji, Hrvatskoj i Nigeriji i izdao preko 3300 JUQS i IQNet sertifikata.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.