JUQS obavlja obuke za interne proveravače u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 i ISO 50001.

Takođe, JUQS organizuje obuke i za Vođe HACCP tima, kao i obuku iz osnova bezbednosti hrane u skladu sa dokumentom Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Preporučeni međunarodni kodeks prakse – Opšti principi higijene hrane.

S obzirom da su kursevi za interne provere zahtev svakog sistema menadžmenta, cilj obuka je da se polaznici, kroz predavanja, praktična vežbanja i simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera za različite sisteme menadžmenta. Obuke drže iskusni proveravači, koji su stručnjaci za sisteme menadžmenta.

Po završetku obuke i uspešnoj realizaciji predviđenih testova polaznici dobijaju Sertifikat za internog proveravača.