ISO 9001 (quality management system/sistem menadžmenta kvalitetom) je jedan od najrasprostranjenijih međunarodnih standarda. Sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Ovaj standard je primenljiv na sve organizacije, bez obzira na delatnost i veličinu. Zasnovan je na procesnom pristupu.

Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom su:

  • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
  • povećanje zadovoljstva korisnika,
  • sticanje i učvršćivanje poslovnog poverenja kod korisnika,
  • kontinualno poboljšanje performansi,
  • bolje razumevanje procesa u organizaciji,
  • jasno definisanje odgovornosti i ovlašćenja
  • poboljšavanje interne i eksterne komunikacije u organizaciji
  • poboljšavanje finansijskih uspeha organizacije…

 

Zašto sertifikovati sistem menadžmenta kvalitetom?

Svaka uspešna organizacija treba da prepozna i zadovolji potrebe i očekivanja svojih korisnika, zainteresovanih strana, zaposlenih, dobavljača, vlasnika, društvene zajednice, kako bi se stekla prednost u odnosu na konkurenciju, a na što efikasniji način.

Svaka organizacija može poboljšati svoje poslovanje implementacijom i sertifikovanjem sistema menadžmenta kvalitetom. To se može ostvariti kroz kontinuirano poboljšavanje performansi, kao i posvećenosti ostvarivanju postavljenih ciljeva kvaliteta.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001) i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400 organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Nigeriji.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.