ISO 31000 (Risk management — Guidelines) je međunarodni standard za upravljanje rizikom. Pružajući sveobuhvatne principe i smernice, ovaj standard pomaže organizacijama u njihovoj analizi rizika i procenama rizika. Bez obzira da li je u pitanju javno, privatnom ili društvenom preduzeću, možete imati koristi od ISO 31000, jer se primenjuje na većinu poslovnih aktivnosti uključujući planiranje, operacije upravljanja i komunikacijske procese. Dok sve organizacije upravljaju rizikom u određenoj meri, razvijene su preporuke najbolje prakse ovog međunarodnog standarda da bi se poboljšale tehnike upravljanja i osigurala bezbednost i sigurnost na radnom mestu u svakom trenutku.

Prednosti primene i sertifikacije ISO 31000 su:

Proaktivno poboljšajte operativnu efikasnost i upravljanje

Izgradite poverenje zainteresovanih strana u vašu upotrebu tehnika rizika.

Primenite kontrole sistema upravljanja na analizu rizika da biste minimizirali gubitke.

Poboljšajte performanse i otpornost sistema upravljanja.

Efikasno odgovorite na promene i zaštitite svoje poslovanje kako rastete

 

Zašto sertifikovati ISO 31000?

Organizacije koje efikasno upravljaju rizicima imaju veće šanse da se zaštite i uspeju u razvoju svog poslovanja. Izazov za svaki posao je da integriše dobru praksu u svoje svakodnevno poslovanje i primeni je na šire aspekte svoje organizacione prakse. Primenom principa i smernica ISO 31000 u vašoj organizaciji, moći ćete da poboljšate operativnu efikasnost, upravljanje i poverenje stejkholdera, uz minimiziranje gubitaka. Ovaj međunarodni standard vam takođe pomaže da poboljšate zdravstvene i bezbednosne performanse, uspostavite jaku osnovu za donošenje odluka i podstaknete proaktivno upravljanje u svim oblastima.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema upravljanja zaštitom životne sredine menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema standardu ISO 45001)  i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1400  organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Albaniji, Hrvatskoj i Nigeriji i izdao preko 3300 JUQS i IQNet sertifikata.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.