Direktor JUQS-a – Zorana Štefulj 065/854-2436

Rukovodilac menadžmenta kvalitetom – Dragana Pavlović 065/854-2410

Rukovodilac procesa sertifikacijeIvana Džmerković 065/542-4414

Odgovorno lice za proces postupanja sa prigovorima i žalbamaAleksandar Perović 065/542-4416

 

JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.
Crnogorska 3, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel.: +381 11 3032 147; +381 11 2180 094
Faks: +381 11 2621 517
Elektronska pošta: office@yuqs.org
Internet adresa: www.yuqs.org