JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.
Crnogorska 3, 11000 Beograd (Republika Srbija)
Tel.: +381 11 2621 517 • +381 11 2621 239
Faks: +381 11 2621 517
Elektronska pošta: office@yuqs.org
Internet adresa: www.yuqs.org

Kontakt:

Direktor JUQS-a Aleksandar Đorđević

Pomoćnik direktora Zorana Štefulj

Rukovodilac menadžmenta kvalitetom Dragana Pavlović

Rukovodilac procesa sertifikacije Ivana Džmerković

Odgovorno lice za proces postupanja sa prigovorima i žalbama Aleksandar Perović