JUQS, Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. osnovano je u martu 1997. godine, kao sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine. Osnivač JUQS-a je JUGOINSPEKT BEOGRAD, najstarija i najveća kontrolna organizacija u regionu Zapadnog Balkana.

JUQS je nezavisna, nepristrasna i neprofitna organizacija, koja teži da svoje usluge učini pristupačnim za sve klijente.

JUQS je vodeće nacionalno sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta u zemlji, zvanično akreditovano još od 1999.godine od strane Akreditacionog tela Srbije, ATS-a (tadašnjeg JUAT-a) za poslove ocenjivanja i sertifikacije QMS-a (prema standardu ISO 9001) i prvo sertifikaciono telo za ocenjivanje i sertifikaciju EMS-a (prema standardu ISO 14001).

Osim toga, JUQS je akreditovan i za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001), kao i sistema menadžmenta bezbednošću hrane FSMS (prema ISO 22000) a registrovan je i za sertifikaciju HACCP sistema (Hazard Analysis and Critical Control Points).

JUQS raspolaže velikim brojem visokoobrazovanih i stručno osposobljenih kadrova. Kvalifikovani ocenjivači i tehnički eksperti, omogućavaju profesionalno i efikasno obavljanje ocenjivanja u organizacijama svih vrsta delatnosti.

ČLANSTVO U IQNET-u

JUQS je ostvario članstvo u IQNET-u (The International Certification Network) – međunarodnom udruženju sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 35 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta i broji više od 200 podružnica.

Učlanjenje u IQNET ostvareno je ispunjenjem svih uslova i zahteva koji se odnose na sertifikaciona tela za sisteme menadžmenta, a koji su propisani međunarodnim standardima, uputstvima i smernicama, kao i poštovanjem svih pravila i kriterijuma koji su propisani dokumentacijom IQNET-a.

Time je JUQS potvrdio svoju potpunu kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada najrenomiranijih sertifikacionih tela u svetu.

Učlanjenjem JUQS-a u IQNET stvorene su mogućnosti da naši klijenti, pored sertifikata JUQS-a, dobiju međunarodno priznat i visoko cenjen sertifikat IQNET-a, čime se olakšava nastup naših preduzeća na tržištu Evropske Unije, Rusije i drugih zemalja širom sveta.

Preko IQNET-a, klijentima se može ponuditi veliki broj šema ocenjivanja i sertifikacije, kao što su:
• SA 8000 – Društvena odgovornost;
• IQNET SR10 – Sistem upravljanja društvenom odgovornošću
• BSCI (Business Social Compliance Initiative);
• Allergen Management;
• IQNet 9004 – Model za procenu kompanije;
• Best Board Practice;
• Good Priv@cy – sertifikacija zaštite podataka;
• Qweb – IQNet sertifikacija web site-a;
• IBEC (IQNet Business Excellence Class) – IQNet klasa poslovne izvrsnosti.

SARADNJA SA INOSTRANIM SERTIFIKACIONIM TELIMA

Pored samostalnog obavljanja proveravanja i sertifikacije sistema menadžmenta u cilju dobijanja JUQS i IQNet sertifikata, JUQS obavlja poslove proveravanja i sertifikacije i u saradnji sa uglednim švajcarskim sertifikacionim telom SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems), koje je jedno od najstarijih i najrenomiranijih sertifikacionih tela u svetu.

Na taj način, firmama se pored sertifikacije ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22301 I ISO 22716, mogu ponuditi i sledeće usluge:
• sertifikacija u automobilskoj industriji (prema ISO/TS 16949);
• sertifikacija organizacija koje proizvode medicinske uređaje (prema ISO 13485);
•ocenjivanja prema EFQM modelu (European Foundation of Quality Management).

PREDNOSTI PRI IZBORU JUQS-A KAO SERTIFIKACIONOG TELA

JUQS kroz sertifikaciju sistema menadžmenta pruža sledeće usluge:
• saradnju i pomoć pri odlučivanju kroz informativne razgovore;
• profesionalno i efikasno obavljanje poslova proveravanja i sertifikacije;
• mogućnost sertifikacije različitih sistema menadžmenta, kao i integrisanih sistema menadžmenta;
• stalno održavanje i unapređenje sistema kroz redovne nadzorne provere.

Sertifikacijom sistema menadžmenta preko JUQS-a preduzeća stiču višestruke koristi:

• mogućnost dobijanja nacionalnih i međunarodnih sertifikata priznatih i prihvaćenih širom sveta;
• poverenje svojih partnera;
• povećanje profita i konkurentnosti na tržištu;
• poboljšanje procesa i smanjenje troškova poslovanja;
• stalno poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda ili usluga;
• bolje poslovne rezultate.

Odluka o određivanju učesnika u postupku zaštite zaposlenih od zlostavljanja