JUQS

Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.

JUGOINSPEKT BEOGRAD

Akcionarsko društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe

JUGOINSPEKT CONTROL

Privredno društvo za sertifikaciju, tehničko ispitivanje i analizu

ORGANIZUJU XXV KONFERENCIJU O KVALITETU
na temu

KVALITET U PRAKSI, ANALIZA RIZIKA, SIGURAN PUT KA ODRŽIVOM RAZVOJU

10., 11. i 12. septembar 2018. godine
hotel HTP TREND KORALI AD – Sutomore