OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series/ sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu) je standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Namenjen je organizacijama koje žele da uspostave kontrolu nad rizicima koji nose štetnosti i opasnosti po bezbednost radnika.

Prednosti primene i sertifikacije sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu su:

  • postizanje bolje kontrole povrede ili profesionalnih oboljenja
  • postizanje maksimalne bezbednosti na radnom mestu
  • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnosti
  • znatno smanjenje pojave incidenata i akcidenata
  • poboljšava opštu sliku i imidž organizacije

 

Zašto sertifikovati sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu?

Sa porastom svesti o zančaju ljudskih resursa i njihovom doprinosu vrednosti organizacije, sve više raste i svest o potrebi upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu. Koliki se značaj pridaje ovoj oblast govori i to da države, zakonskim putem propisuju da organizacije moraju identifikovati opasnosti i štetnosti, utvrditi visinu rizika koji se mogu javiti, upravljati njima i sprovoditi konstantne mere za smanjenje njihovog uticaja.

Zašto JUQS

JUQS – društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda je sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije (www.ats.rs) prema standardu SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001), sistema menadžmenta životnom sredinom (prema standardu ISO 14001), sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (prema standardu OHSAS 18001) i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (prema standardu ISO 22000). JUQS je sertifikovao blizu 1200 organizacija različitih delatnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Makedoniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Nigeriji.

JUQS je takođe član IQNet-a još od 2005. godine (http://www.iqnet-certification.com) (The International Certification Network), međunarodnog udruženja sertifikacionih tela sa sedištem u Švajcarskoj, koje ujedinjuje 36 sertifikacionih tela iz najrazvijenijih zemalja sveta, čime je potvrdio svoju kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja uglednih svetskih sertifikacionih tela i asocijacija sertifikacionih tela. Svojim članstvom u IQNet-u JUQS je obezbedio svojim klijentima da pored JUQS-ovog sertifikata dobiju i visoko cenjeni i priznati međunarodni IQNet sertifikat za proveravane sisteme menadžmenta.