JUQS

Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.

JUGOINSPEKT BEOGRAD

Akcionarsko društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe

JUGOINSPEKT CONTROL

Privredno društvo za sertifikaciju, tehničko ispitivanje i analizu

ORGANIZUJU XXVI KONFERENCIJU O KVALITETU
na temu

MENADŽMENT BEZBEDNOŠĆU PROIZVODA I USLUGA U CILJU ZAŠTITE POTROŠAČA

9. 10. i 11. septembar 2019. godine
hotel HTP TREND KORALI AD – Sutomore