Obaveštenje o produžetku tranzicionog migracionog perioda

Obaveštenje povodom širenja korona virusa

Opšta pravila YUQS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta

Obrazac prijave Žalba/Prigovor

Postupak rešavanja Žalbe/Prigovor

Upitnik za proveravanje i sertifikaciju

Zahtev za proveravanje i sertifikaciju

Zahtev za proveravanje i sertifikaciju za inostrane klijente

Lokacije i broj zaposlenih

Upitnik o nivou kompleksnosti EnMS

Upitnik za odredjivanje nivoa kompleksnosti ISMS

Obaveštenje klijentima o postupku tranzicije – SRPS EN ISO 22000

Pravila za korišćenje JUQS i IQNet sertifikata i znaka sertifikacije

Odluka o novim kriterijumima za kompetentnost prema ISO 17021-10