Opšta pravila YUQS-a za sertifikaciju sistema menadžmenta

Obrazac prijave Žalba/Prigovor

Postupak rešavanja Žalbe/Prigovor

Upitnik za proveravanje i sertifikaciju

Zahtev za proveravanje i sertifikaciju

Lokacije i broj zaposlenih

Upitnik o nivou kompleksnosti EnMS

Upitnik za odredjivanje nivoa kompleksnosti ISMS

Obaveštenje klijentima o postupku tranzicije – SRPS EN ISO 22000

Pravila za korišćenje YUQS sertifikata i znaka sertifikacije

Obaveštenje o krajnjem roku tranzicije 45001_2018

Obaveštenje za organizacije koje imaju sertifikovan sistem menadžemnta bezbednošću hrane

Odluka o novim kriterijumima za kompetentnost prema ISO 17021-10

Obaveštenje o promeni Rukovodioca menadžmenta kvalitetom